WIDGET

Per insertar el widget al teu blog, utilitza el següent codi:

<script type=”text/javascript” src=”http://www.feseuropa.cat/design/ezflow_site/javascript/widget.js”></script&gt;

Anuncios